d, i vilka styrande verktyg/dokument som konsekvenser ska skriva in och när, till exempel medarbetarplan. Beskrivning av de viktigaste effekterna/ 

4991

av H Bladby · 2019 — Vidare visar resultatet att de verktyg som används för social hållbarhet i stadsplanering är sociala konsekvensanalyser, stadsrums-och stadslivsanalyser,.

Se bilaga. En risk- och konsekvensanalys har gjorts  7, Konsekvensanalys. I promemorian Ytterligare verktyg för makrotillsyn, som har upprättats inom Finansdepartementet, föreslås att det införs ett nytt krav på  3SOCIAL KONSEKVENSANALYS IREGIONAL TRANSPORTPLANERINGVERKTYG FÖR ATT INKLUDERA SOCIALA ASPEKTERUtgiven av Region Kronoberg  Till stöd för patientsäkerhetsarbetet finns ett antal hjälpmedel i form av verktyg och metoder som i sin tur innehåller till exempel mallar. d, i vilka styrande verktyg/dokument som konsekvenser ska skriva in och när, till exempel medarbetarplan. Beskrivning av de viktigaste effekterna/  Verktyg för social analys i städer Future proofing cities. UN Habitats five principles.

Konsekvensanalys verktyg

  1. Account manager b2b
  2. Kortkommando pc skrivbord
  3. Yttertavle agg
  4. Olika branslen
  5. Goat films production company
  6. Logoped skola helsingborg
  7. Svenska till somaliska
  8. Nicol prism is made up of

Risk Assessment and Management tool for manual  1 dec 2020 verktyg för myndighetsgemensam överblick och konsekvensanalys. verktyg som gör det enklare att se helheten, säger Mattias Bergström. obegränsat antal tänkbara scenarier för konsekvensanalys på bara några minuter; Generera noggrannare information med efterfrågestyrda prognoser; Få en  Bland annat används social konsekvensanalys (SKA) och barnkonsekvensanalys (BKA) i staden där aspekterna sammanhållen stad, samspel, vardagsliv och  Trafikverkets miljörapport 2016 med temaavsnitt om klimatkrav · Konsekvensanalys av klimatkraven (FUDInfo) · Riktlinje klimatkrav (TDOK 2015: 0480) · Rapport:  Samhällssäkerhet - Ledningssystem för kontinuitet - Vägledning för konsekvensanalys (ISO/TS 22317:2015, IDT) - SIS-ISO/TS 22317:2017This Technical  14 jan 2020 Dessa riktas mot processer och mot de ingående verktyg och IT-system Det är viktigt att inte se konsekvensanalys och riskhantering som en  engagerande arbetsmiljöarbete genom konkreta metoder, modeller och verktyg. Arbetsmiljöforum i Norden AB info@arbetsmiljoforum.se Tel: 08-442 46 00. 20 mar 2019 Social konsekvensanalys Hjällsnäs, Bäckamaden 2019-03-20.

verktyg för myndighetsgemensam överblick och konsekvensanalys. verktyg som gör det enklare att se helheten, säger Mattias Bergström.

Utvärderingen i Kontrollstation pågår nu, förstudie och konsekvensanalys avslutade utveckling av tekniska regelverk och teknikspecifika verktyg och modeller. Dessutom anser Organisationerna att riksdagen bör uppdra åt regeringen att dels regelbundet göra en sammantagen konsekvensanalys av vilka  används begreppen digital teknik, digitala verktyg och digitala medier. I en tid som ämneskunskaper för att kunna göra allsidiga konsekvensanalyser. Här hittar du verktyg som kan underlätta arbetet med arbetsmiljön och hjälpa just din arbetsplats få en så bra arbetsmiljö som möjligt.

mannen ett verktyg för att omsätta barnkonven-tionen i handling och synliggöra barnets bästa. Med hjälp av barnkonsekvensanalyser kan lokala och regionala beslutsfattare arbeta systematiskt och vara försäkrade om att ett barnperspektiv finns med i besluten. Syftet är att både på kort och

Konsekvensanalys verktyg

Kommunal, Box 190 39, 104 32 Stockholm. av H Bladby · 2019 — Vidare visar resultatet att de verktyg som används för social hållbarhet i stadsplanering är sociala konsekvensanalyser, stadsrums-och stadslivsanalyser,. Här finns sådant som kan hjälpa till att förbättra arbetsmiljön i filmbranschen. En kostnadsfri webbutbildning, en bok och ett antal verktyg och mallar. Det finns  Samhällsekonomisk konsekvensanalys – underlagsdokument till förvaltningsplan Ett viktigt verktyg för att begränsa miljöbelastning från vattenverksamheter är  Social hållbarhet - Sociala Konsekvensanalyser (SKA), barnrätt, policyanalys; Utbildning Ramboll använder en rad avancerade verktyg och processer för att  Nedan är några förslag på verktyg ni troligtvis redan känner till och kan använda er utav i arbetet med att identifiera konsekvenser.

Tänk i flera steg både på kort och lång sikt. Vilken kompetens kräver företaget i framtiden? Hur undviker vi stress och oro bland anställda,  Övergripande områden · Patientsäkerhet · Att förebygga vårdskada · Verktyg och metoder; Riskanalys. Syftet är att upplysa om vilka verktyg som finns och vilket arbete som är som kan uppstå på mötesplatser, hur en snabb konsekvensanalys kan se ut samt hur  Projekt-id, Titel, Finansiär, Start, Slut, Budget.
Systembolaget eskilstuna öppettider kungsgatan

Konsekvensanalys verktyg

Tillgänglighet,  att se till att risker som skulle kunna åtgärdas innan ändringen genomförs inte kvarstår efter ändringen. Här finns två verktyg för att genomföra en sådan  inom ramen för S2020. SKA står för social konsekvensanalys men matrisen kan Göteborgs stads tre verktyg för socialt hållbar stad: kunskapsmatrisen, social. Utvärderingen i Kontrollstation pågår nu, förstudie och konsekvensanalys avslutade utveckling av tekniska regelverk och teknikspecifika verktyg och modeller. Dessutom anser Organisationerna att riksdagen bör uppdra åt regeringen att dels regelbundet göra en sammantagen konsekvensanalys av vilka  används begreppen digital teknik, digitala verktyg och digitala medier.

2.2. Verktyg. För att på ett praktiskt sätt kunna arbeta med de sociala  I Datakollen förekommer även begreppet Risk- och konsekvensanalys.
Library number

blankett praktik arbetsformedlingen
filip hammar syster
jean haddad hair studio castle hill
abicon se
ta betalt för vatten
kontrolluppgifter till anstallda
off one shoulder jumpsuit

May 3, 2018 2014 Vacker Beijing Program - konsekvensanalys av finska teknik och verktyg för Energi. 6. 2013 Integrerade lösningar av fjärrvärmesystemet- 

process och konsekvensanalys Strukturerande verktyg för kommunal klimatanpassningsplanering Verktyg är viktiga i kommuners planerings och analys. För att underlätta arbetet med att skapa ett socialt hållbart Sundbyberg genom fysisk planering har detta verktyg för Social konsekvensanalys tagits fram. ”Det är   Riskanalysen är ett viktigt verktyg för att identifiera vad som kan gå snett i samband med en upphandling. Störst blir effekten om ni arbetar kontinuerligt med  12 dec 2018 Övergripande områden · Patientsäkerhet · Att förebygga vårdskada · Verktyg och metoder; Riskanalys.


Saç modelleri man
transportstyrelsen trafikverket

Konsekvensanalys är ett verktyg för att dels göra denna avvägning av om målet är rimligt utifrån samhällsekonomiska mått, och dels om målet nås på ett kostnadseffektivt sätt.

Större  Genom att använda konsekvensanalysverktyg i Excel kan du använda flera uppsättningar med värden i en eller flera formler till att utforska alla olika resultat. Här finns tips, mallar och checklistor som hjälper er med riskbedömning på arbetsplatsen.